Stärk din position i styrelser
och företagsledning

Kombinationen av en effektiv styrelse och en drivande företagsledning är oslagbar när det gäller att skapa värde i en verksamhet. Detta ställer allt större krav på styrelsens och den enskilda styrelseledamotens kompetens.

EFL:s Styrelseprogram är ett heltäckande program där du får en komplett verktygslåda som tar dig till en helt ny nivå i dina nuvarande eller kommande styrelseuppdrag. Förutom nya infallsvinklar och en bredare bas att stå på bygger du även ett exklusivt nätverk för dina styrelseaktiviteter.

Programmet knyter praktiskt an till styrningen av din egen verksamhet. Under programmets gång tas en personlig utvecklingsplan fram, baserad på dina styrkor och svagheter i förhållande till styrelsearbete. Du får chansen att uppleva en unik dynamik med det senaste inom forskningen, erfarenhetsutbyte, framstående gäster och reflektion kring dina egna utmaningar.

Styrelsealumni

Efter avslutat program blir du en del av EFL:s Styrelsealumni och blir årligen inbjuden till alumniträffar, där vi arbetar med aktuella utmaningar inom Corporate Governance. Ett nätverk som idag består av cirka 350 personer.

Tidigare deltagare tycker

Innehåll

 • Styrelsens olika roller och uppgifter
 • Styrelsens legala ansvar
 • Strategi- och affärsutveckling
 • Styrelseordförandens roll och utvärdering av styrelsearbete
 • Hur skapas effektivt styrelsearbete
 • Att tolka och behandla ekonomisk information
 • Internationell Corporate Governance
 • Förvärv och fusioner
 • Aktuella trender inom Corporate Governance

Advisory Board

Till EFL:s Styrelseprogram är ett programråd, ett så kallat Advisory Board, bestående av styrelseerfarna representanter knutet. Advisory Board har en viktig rådgivande funktion i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av EFL:s Styrelseprogram och företagsanpassade styrelseinsatser.

 

Uppbyggnad

Programmet utgår från styrelsens tre roller:
1. styrelsens kontroll och legala ansvar
2. styrelsens betydelse och ansvar för strategi- och affärsutveckling
3. styrelsens roll att förmedla information, kontakter och kompetens till företaget.

Flera case med en komplex och konkret styrelseproblematik läggs fram under programmets gång. Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är en mycket viktig del av inlärningsprocessen.

Vid varje tillfälle medverkar gäster som är erfarna styrelseledamöter, VD:ar, ägarrepresentanter och forskare.

Programmet avslutas med att deltagarna får lägga fram en individuell utvecklingsplan för sin verksamhet som styrelseledamot. Denna diskuteras med en grupp erfarna styrelsespecialister för att ge dig stöd och idéer för ditt fortsatta styrelsearbete.

För dig

Ett effektivt styrelsearbete är en konkurrensfördel för hela företaget. EFL:s Styrelseprogram vänder till dig som innehar eller är på väg in i styrelseuppdrag. Programmet vänder sig även till dig som är VD eller på annat sätt operativt ansvarig.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL:s Styrelseprogram möter du ett handplockat och erfaret team som triggar i gång ditt intresse för styrelsefrågor. Läs mer om EFL-teamet.

Se filmen om EFL:s Styrelseprogram

Schema

EFL:s Styrelseprogram ges en gång om året, med start i oktober och avslutning i maj året efter.

Upplägget omfattar främst heldagar, samt tre stycken 2-dagars internat.

Datum:

 • 17-18 oktober 2019 (internat)
 • 14 november 2019
 • 12 december 2019
 • 16-17 januari 2020 (internat)
 • 13 februari 2020
 • 19 mars 2020
 • 23-24 april 2020 (internat)
 • 14 maj 2020 (avslutning)

Startdatum och omfattning

Startdatum: 17 oktober 2019
15 oktober 2020
Omfattning: Åtta tillfällen under åtta månader (tre internat)
Plats: Lund med omnejd

Programavgift

SEK 75 000
SEK 69 500 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms. Internatkostnader tillkommer.

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Resultat

Du kan inte hitta ett program på marknaden som på ett mer heltäckande sätt rustar dig för de allt större utmaningar och krav som ställs på dagens verksamhetsansvariga och styrelseledamöter.

Oavsett om du går in i programmet som styrelseledamot, VD eller ägare är EFL:s Styrelseprogram en satsning du snabbt kommer att kunna räkna hem. Förutom att du blir du blir duktig på att behärska styrelsearbetets spelregler, kommer du att utveckla en färdighet att se möjligheter på sikt och styra strategiskt mot dessa.

Så här säger våra deltagare:

”Jag kan varmt rekommendera EFL:s program såväl för de som vill börja med styrelsearbete, men även för de som idag arbetar i olika styrelser.”

”Blandningen av kursdeltagarna – med erfarenhet från såväl större bolag som mindre – gjorde kursen extra intressant. Dessutom hade vi roligt med många skratt under kursen.”

”Programmet har givit mig mycket mer än förväntat trots att förväntningarna var väldigt höga.”

”Det som jag tycker är så spännande med den här utbildningen och i den här gruppen är att alla har mycket erfarenhet och vi kommer därför snabbt in i djupare diskussioner.”

”Jag förstår nu såhär i efterhand inte hur man kan sitta i en styrelse innan man gått EFL:s Styrelseprogram. Man kan ju inte köra bil om man inte har körkort om jag ska ta en liknelse.”

Välkommen att kontakta oss!

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
e-post: henrik.lundgren@efl.se

Andreas Olsson
telefon: 046-222 68 47
e-post: andreas.olsson@efl.se