Särskilda villkor

Särskilda villkor för Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program

Programmet löper över 15 månader, från oktober år 1 till december år 2. Programmet är förlagt till kursgård i Skåne. En registreringsavgift på SEK 20 000 faktureras vid anmälan.

Programmet faktureras enligt följande:

Ordinarie programavgift: SEK 250 000, ex moms
Vid anmälan: SEK 20 000 (registreringsavgift), ex moms
September år 1: SEK 115 000, ex moms
Januari år 2: SEK 115 000, ex moms

Programavgift för medlemmar i EFL:s nätverk: SEK 225 000, ex moms
Vid anmälan: SEK 15 000 (registreringsavgift), ex moms
September år 1: SEK 105 000, ex moms
Januari år 2: SEK 105 000, ex moms

Programavgift inkluderar kursmaterial och kurslitteratur. 

Internatkostnader tillkommer (uppskattningsvis SEK 85 000, ex moms) och faktureras efter hand som de uppkommer (vanligtvis en gång per månad).


Särskilda villkor för utbildningarna Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom inom Akademiska Diplomprogram

Utbildningen faktureras i förskott terminsvis. Den som anmäler sig till Diplomerad Controller eller Diplomerad Marknadsekonom betalar en ordinarie terminsavgift på SEK 39 500, respektive SEK 35 500 för medlemmar i EFL:s nätverk för samtliga terminer även om enstaka terminer kan ha ett högre pris om de köps fristående. Moms tillkommer. 

Kostnader för start- och ledarskapsinternat samt diplomering inkluderas i terminsavgiften. Kostnader för litteratur är däremot inte inkluderade i terminsavgiften. Respektive deltagare införskaffar själv litteratur.


Särskilda villkor för EFL Affärsstyrning, EFL Marketing och EFL Ledarskap i organisationer

Kostnader för litteratur är inte inkluderade i terminsavgiften. Respektive deltagare införskaffar själv litteratur.


 

Efl