Skaffa dig en utbildning
samtidigt som du arbetar!

Diplomerad Marknadsekonom är en gedigen utbildning för dig som vill utvecklas i ditt befintliga arbete eller in i en ny yrkesroll. Det ger dig både bred förståelse och djupdykande kunskaper.

Du får förutsättningar att arbeta både strategiskt och operativt i marknadsföringsprocessen. Genom deltidsstudier på högskolenivå under kvällstid tränas du i att analysera, tolka och behandla marknadsinformation. Du utvecklas i att ta fram marknadsplaner för att utifrån valda strategier nå bästa resultat.

Programmet ger dig ett kvitto på dina kunskaper och skaffar dig en gedigen plattform för din fortsatta karriär.

Diplomerad Marknadsekonom är en av inriktningarna i EFL:s Akademiska Diplomprogram. Utöver denna finns även inriktningen Diplomerad Controller. De två första terminerna är gemensamma för båda inriktningarna.

Tidigare deltagare tycker

Daniel_Sandblom_3390_360x150px

”Programmet gav en bra helhet från marknadsföring till redovisning och organisation. Är civilingenjör i grunden och hade jobbat med marknadsföring ett antal år. Kände att jag ville ha en formell utbildning för att bli ännu vassare. Efter utbildningen känner jag mig mer kompentent och ha även fått ett utökat kontaktnät via kursdeltagarna.”

Daniel Sandblom
Yellington Communications

Innehåll

Diplomutbildningen Diplomerad Marknadsekonom innehåller följande delar:

 • Termin 1 och 2 studerar du företagsekonomisk grundkurs. Detta ger dig en bred företagsekonomisk verktygslåda att bygga vidare på. Terminerna innefattar delkurser i:
 • Termin 3 består av kursen EFL Marketing. Den innehåller:
  • marknadsplanering
  • förhållningssätt till marknaden
  • tjänste- och relationsmarknadsföring
  • analys av omvärld, konkurrens och kund
  • att utforma/förnya erbjudandet
  • att arbeta med varumärken, inkl. i sociala medier
  • entreprenöriell marknadsföring
  • försäljning för tillväxt
  • kommunikation och retorik
 • Termin 4 består av kursen EFL Ledarskap i organisationer.
  • Ledarskap i organisationer
  • Projektledning
  • Strategisk ledning

Uppbyggnad

Utbildningen innefattar sammankomster en kväll i veckan. Detta kombineras med egna studier, grupparbeten och workshops, samt två internat placerade i början av termin 1 respektive 4. Termin 1 och 2 kan studeras i ett block. Termin 3 och 4 kan studeras som fristående delar. Programmet avslutas med en högtidlig diplomering.

För dig

som söker nya utmaningar inom din yrkesroll eller är på väg mot nya uppgifter. Du vill kombinera ditt yrkesarbete med studier i företagsekonomi på högskolenivå. Bakom dig bör du ha minst treårigt gymnasium och minst två års arbetslivserfarenhet.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Diplomerad Marknadsekonom möter du ett handplockat team som ger dig en skarp marknadsanpassad utbildning med substans och tyngd, en kvalitetssäkrad utbildning mellan universitet och näringsliv. Läs mer om EFL-teamet.

Schema

Höstterminen pågår från månadsskiftet augusti/september till mitten av januari. Vårterminen löper från mitten av januari till början av juni.

Varje termin omfattar 20 veckor med sammankomst vanligtvis en kväll per vecka.  Oftast pågår de kl. 17.30 – ca 21.30.

Termin ett och termin fyra inleds med ett startinternat respektive ett ledarskapsinternat.

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Startdatum och omfattning

Startdatum: 24 augusti 2021
Omfattning: 2 år
Plats: Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Programavgift

SEK 39 500/termin
SEK 35 500/termin för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms och litteraturkostnader.
Internat- och diplomeringskostnader ingår.

Resultat

EFL:s Akademiska Diplomprogram har funnits sedan 1982. Genom åren har fler än 2000 personer diplomerats och kommit vidare i karriären.

Du får ett marknadsanpassat program med substans och tyngd och ett kvitto i form av ett diplom från en kvalitetssäkrad utbildning mellan näringsliv och universitet.

EFL_Diplomerad_controller_marknadsekonom_w360px

Så här säger våra deltagare:

”En helt ny värld har öppnats för mig. Jag kan nu utifrån aktuell forskning, modeller och best practice underbygga mina argument och idéer.”

”EFL:s utbildning är gränslandet mellan akademi och näringsliv och ett riktigt framgångsrecept.”

”Tack vare utbildningen utmanar jag det sätt vi hittills gjort saker på i företaget.”

”Att gå programmet har varit ett av mitt livs bästa beslut. Jag har fått mer ansvarfulla arbetsuppgifter, bättre analysförmåga, utvecklat mitt ekonomiska språk och inte minst många värdefulla kontakter.”

”Jag kan varmt rekommendera utbildningen. Det har varit två enormt lärorika och givande år. Ibland krävande, men framförallt väldigt roligt.”

Anmälan

Anmälan Diplomerad Marknadsekonom

Informationsmöte

Vill du veta mer om programmet? Boka in dig på ett personligt informationsmöte.

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Kontakta oss!

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
mobil: 070-585 86 97
e-post: henrik.lundgren@efl.se

Andreas Olsson
telefon: 046-222 68 47
mobil: 072-208 92 51
e-post: andreas.olsson@efl.se