”Det här är en förändring av mindset”

Business Innovation är en ledarskapsutbildning för dig som driver och leder affärsutveckling och organisatorisk utveckling. Vi frågade Tomas de Souza, programansvarig för Business Innovation om han kunde svara på några frågor om den fjärde upplagan av programmet som nyligen avslutades. 

Tomas de Souza, programansvarig för Business Innovation.
Tomas har en bakgrund inom business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. Bakom sig har Tomas bland annat ett uppdrag som Director of Innovation för Bonnier News.

Beskriv årets Business Innovation
Inför det fjärde året av programmet har vi valt att bygga om en hel del, eftersom marknaderna förändrats i allt snabbare takt. Med tydligare inslag av AI och hur man med snabba prototyper kan testa nya affärskoncept mot marknaden har deltagarna utvecklat några av de skarpaste projekten vi sett under programmets fyra år.

Vad fokuserade ni på under tredje modulen?
I den tredje och avslutande modulen tar vi oss an det som är innovationsarbetets verkliga utmaning, att etablera ett nytt erbjudande på marknaden och få det att fungera i befintlig organisation. Med fokus på hur man förändrar en företagskultur till att driva förändringsarbete och hur man mäter och utvärderar initiativ så får deltagarna verktyg för att kunna gå tillbaka till sina verksamheter och initiera eller öka takten i förändringsarbetet.

Vad har deltagarna fått med sig? Vad har du fått med dig?
Med årets program färskt i minnet och väldigt fina utvärderingar från deltagarna så skulle jag summera det så som en av våra deltagare valde att göra, ”det här är en förändring av mindset”. Min övertygelse är att det är individer som får organisationer att åstadkomma stora saker, inte tvärtom. Om våra deltagare kan lämna programmet laddade med rätt verktyg och ett ”impact mindset” så har vi lyckats. Och de kommer också ha rätt förutsättningar för att lyckas med sina uppdrag. I år var det en av deltagarna som hann ta sitt projekt från idé till implementering i verksamheten under de tre månader programmet pågick, vilket är ett helt fantastiskt resultat.

Eftersom jag aldrig har lika mycket kontakt med deltagarna efter som under programmet tar jag i år också med mig det mail jag fick från en tidigare deltagare, som beskrev hur de överraskat sig själva med hur mycket de kunnat använda verktygen och lärdomarna från programmet och att det alltid lett till positiva resultat.

Vad ser du fram emot inför nästa programstart?
Varje program är något av en urladdning för mig, men jag har redan börjat justera delar av programmet för nästa år, baserat på utvärderingar och feedback. Nästa år kommer vi ta ett ännu tydligare avstamp i deltagarnas respektive affärsstrategier, för att på ett mer storskaligt sätt kunna driva förändring och utveckling genom programmet. Med det sagt så ser jag fram emot mail från tidigare deltagare om att programmet bidragit till att skapa affärer för miljoner. Då kommer jag ge mig själv och våra gästföreläsare en välförtjänt klapp på axeln.

Nästa program av Business Innovation startar den 25 september 2024. Läs mer och anmäl dig här >>

Business Innovation 2024

Kursstart:
25 september 2024

Omfattning:
9 dagar (tre internat)

Plats:
Kursgård i Skåne

Läs mer och anmäl dig här >>