”Jag har blivit mycket mer medveten om min egen ledarskapsstil”

Kenan Jugo, Commercial Director på Karnov Group, berättar om vad han tar med sig efter att ha gått utbildningen EFL Ledarskap i organisationer.

Kenan Jugo

Kenan Jugo, Commercial Director på Karnov Group beskriver EFL Ledarskap i organisationer: ”Jag har blivit mycket mer medveten om min egen ledarskapsstil. Under utbildningen har jag haft möjlighet att reflektera över vad jag kan bidra med, både vad gäller kompetens och personlighet. Därefter har jag introducerats till ett brett vokabulär och teorier inom management, vilket gör det lättare för mig att relatera till och hantera olika situationer i mitt dagliga arbete.”

Hej Kenan! Vad var det bästa med EFL Ledarskap i organisationer?

Min uppfattning är att många chefer blir chefer för att de är professionellt skickliga inom försäljning, IT, HR eller annat som gör att organisationen vill behålla dessa duktiga medarbetare. Det är dock viktigt att poängtera att ledning och personalansvar är ett område i sig som kräver genomarbetning och förståelse. Programmet EFL Ledarskap i organisationer erbjuder just denna fördjupning och introducerar bland annat ett gemensamt språk, ledarskapsteorier, praktiska verktyg och betydelsen av mänsklig psykologi i relation till ledning.

Vilka förväntningar hade du på utbildningen och i vilken utsträckning har de uppfyllts?

Mina förväntningar på kursen var att bli mer bekväm med området management, och att få en grundläggande förståelse för vad det innebär att vara ledare i ett modernt företag. Utöver detta var det viktigt att få mer perspektiv på förvaltningen, och att bli introducerad till praktiska verktyg som jag kan använda i mitt dagliga arbete. Dessa förväntningar uppfylldes och jag är mycket nöjd med utbildningen.

Vad tar du med dig från utbildningen i ditt ledarskap?

Organisationen, kulturen och människorna du har att göra med spelar stor roll för om du lyckas som ledare. Det måste med andra ord finnas en matchning mellan chefen och organisationen. Det är avgörande att du som chef känner att de olika strukturerna (ledningsnivåerna) i organisationen samverkar och att du förstår din roll i detta sammanhang.

På vilket sätt har du kunnat omsätta dina kunskaper från utbildningen i ditt arbete?

Jag har blivit mycket mer medveten om min egen ledarskapsstil. Under utbildningen har jag haft möjlighet att reflektera över vad jag kan bidra med, både vad gäller kompetens och personlighet. Därefter har jag introducerats till ett brett vokabulär och teorier inom management, vilket gör det lättare för mig att relatera till och hantera olika situationer i mitt dagliga arbete.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att anmäla sig till utbildningen?

Om du är i början av din chefskarriär är den här kursen ett bra alternativ och erbjuder en stark grund. Fokus ligger alltid på chefen i ett organisatoriskt sammanhang och utbildningen är både teoretisk och praktisk.

 


Om EFL Ledarskap i organisationer

EFL Ledarskap i organisationer är en djupgående och heltäckande ledarskapsutbildning, som sätter ledarskapet i ett sammanhang med strategi, affärsidé och mål. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Kursen bygger därför på arbete med generella teorier, modeller och begrepp som bildar plattform för att du ska kunna utveckla dina personliga färdigheter. Du kommer att stärkas i din yrkesroll som strateg, chef och ledare.

Läs mer om EFL Ledarskap i organisationer här >>