Vad var det bästa med EFL Ledarskap i organisationer?

Vi ställer några frågor till Sandra Larsson, marknadschef på Burlövsbostäder, som gått utbildningen EFL Ledarskap i organisationer.

Sandra Larsson, marknadschef på Burlövsbostäder, berättar vad som var bäst med utbildningen EFL Ledarskap i organisationer

Hej Sandra! Berätta, vad var det bästa med utbildningen EFL Ledarskap i organisationer? 

Jag tycker utbildningen gav helt nya insikter och kunskaper, och en helhetssyn, att luta mig mot i min dagliga verksamhet. Lärarna var pedagogiska och visade vägen för oss kursdeltagare, vilka i sin tur bidrog med bra diskussioner, kloka argument och värdefullt erfarenhetsutbyte.

Vad hade du för förväntningar på utbildningen, och i vilken grad har de infriats? 

Utifrån kursbeskrivningen var mina förväntningar högt ställda och min förhoppning var att utbildningen skulle ge mig handfasta verktyg att använda i min yrkesroll. Kursen levererade långt över förväntan.

Vad tar du med dig från utbildningen i ditt ledarskap? 

Jag tar med väldigt många insikter och kunskaper som har gett mig en stabil grund, större förståelse och lugn i vardagen.

På vilket sätt har du kunnat omsätta dina kunskaper från utbildningen i ditt arbete? 

Utbildningens idéer och metoder faller sig numera naturligt och ger styrka och självsäkerhet i vardagen. Jag upplever att jag har större kontroll då jag sitter inne med fler svar än tidigare.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att anmäla sig till utbildningen?

Utbildningen erbjuder en fantastisk möjlighet att utveckla sig själv och få insikt i vad som faktiskt fungerar och inte fungerar, och att se hela sammanhang. Kursplanen är intensiv, så ett råd är att verkligen avsätta tid för att hinna tillgodogöra sig innehållet på bästa sätt. Det känns verkligen som att jag sitter på en hemlighet och har alla svaren efter kursen, det är en härlig känsla!

EFL Ledarskap i organisationer

EFL Ledarskap i organisationer arbetar med ditt ledarskap i sitt sammanhang utifrån affär, strategi och organisation. Kursen löper på deltid under 17 veckor med sammankomster en kväll i veckan, samt ett två dagars ledarskapsinternat.

Nästa programstart: 30 januari 2024

Läs mer om EFL Ledarskap i organisationer >>