Fångad av en stormvind

Att den makroekonomiska miljön i hög grad påverkar ditt företags förutsättningar och villkor är väldigt tydligt. En sanning som blivit än tydligare på sistone i finanskrisens, Brexit och Donald Trumps spår. Blickar vi framåt kan vi se hur digitaliseringingen radikalt kommer att förändra den makroekonomiska miljön.

I makroekonomins med- och motvind lär dig att förstå vilka makroekonomiska risker och möjligheter din verksamhet är exponerad för och vad du har för alternativ för att hantera dessa. Du kommer att få tillgång till en enkel tankemodell som hjälper dig att förstå hur omvärlden förändras och hur makroekonomin kan komma att utvecklas under kommande år.

Du utvecklar dina färdigheter i att analysera, tolka och förstå samband som är viktiga för din verksamhets förutsättningar. Du får verktyg för att göra ditt företags unika mätning av makroekonomisk påverkan. Du lär dig tolka och skilja på vad som är resultatet av makroekonomisk medvind/motvind och vad som är uthållig vinst.

Programansvariga

Innehåll

Vi jobbar med att utveckla dina färdigheter att hantera makroekonomisk osäkerhet utifrån nedanstående utgångspunkter:

– Förstå den makroekonomiska utvecklingen
– Identifiera makroekonomisk påverkan på ditt företag
– Effektivt kommunicera vikten av makroekonomisk påverkan i syfte att säkra ett hållbart resultat för ditt företag, och göra det konkurrenskraftigt

Under kursens gång kommer du att få möjlighet att inkorporera dessa mål i ditt företag. Ni kommer få en enkel analysmodell för att förstå den makroekonomiska utvecklingen samt träna på att använda denna för att diskutera hur ekonomin och samhället kan utvecklas framöver.

Uppbyggnad

Vi träffas två heldagar, där vi fördjupar oss i makroekonomi genom föreläsning, diskussioner, övningar och workshops.

För dig

Kursen vänder sig till dig som fattar någon form av beslut på basis av företagets resultat och behöver förstå i vilken utsträckning detta påverkats av makroekonomisk med- eller motvind. Den vänder sig också till dig som helt enkelt vill förstå – exempelvis som extern intressent – hur företagets resultat påverkats av förändringar i räntor, valutor och inflation och därmed skaffa dig en bild av hur det underliggande hållbara resultatet – som mått på företagets konkurrenskraft – utvecklats.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Affärskunskap möter du ett handplockat och erfaret team som triggar i gång ditt intresse för företagsekonomi. Läs mer om EFL-teamet.

Anmälan

Kursen erbjuds som företagsanpassad utbildning. Välkommen att kontakta oss för mer information på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Tony Åkesson
telefon: 046-222 68 43
e-post: tony.akesson@efl.se

Niklas Sjölund
telefon: 046-222 68 40
e-post: niklas.sjolund@efl.se