Första dagen på utbildningen i Affärskunskap och åh, så bra!!!

”…massor av nya kopplingar har gjorts i min hjärna och skapat ett sug efter mer kunskap i nationalekonomi…” Läs Camilla Stengårds, PEAB, blogg om Affärskunskap.

Första dagen på utbildningen i Affärskunskap och åh, så bra!!! EFL satte ribban direkt med att som förste föreläsare ha Pontus Hansson som förutom att han är fil.dr. i nationalekonomi och studierektor vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet även är styrelsemedlem i MFF. Jag anar att det hos vissa kursdeltagare väger lika tungt som hans akademiska meriter!! Smart drag där, Pontus och det kändes verkligen bra att börja kursen med att prata om de stora sammanhangen!

Pontus kunde dessutom verkligen engagera oss i ämnet nationalekonom. Vem visste att det under en rubrik som ”växelkurs” döljer sig rafflande förvecklingar och spännande resonemang? Att världens ekonomi/ekonomier är kommunicerande kärl blev glasklart under den här dagen. Jag känner att t.o.m. några gamla grundskolekunskaper dammats av, men framförallt har massor av nya kopplingar gjorts i min hjärna och ett sug efter mer kunskap i nationalekonomi.

Med nio tillfällen till framför mig och med 14 kursdeltagare från många olika slags företag och organisationer känns höstens kommande kurstillfällen precis lika spännande som att som barn, dag efter dag, få öppna nya luckor i julkalendern!

Läs mer om  Affärskunskap