Styr-­ och ledningssystem anpassat till olika kulturella regioner

Förmiddagen den 15 november bjuder vi in till nätverksträff och diskussion kring ekonomistyrning i olika kulturella kontexter.

Johan Dergård

Johan Dergård, Ekonomihögskolan, tillika moderator för Hot Spot Ekonomi, presenterar några korn från studien.

Diskussionen kommer att baseras på jämförande studier av företags styr- och ledningssystem i anglosaxiska, centraleuropeiska, samt nordiska företag. Exempel på frågor som behandlas i studien är strategi, strategisk planering, kortsiktig planering, budgetering och prestationsmätningssystem, belöningssystem, samt kultur.

Välkomna!


EFL:s företagsnätverk

Detta är en nätverksträff är för dig som arbetar på ett av våra medlemsföretag. Vill du veta mer om förmånerna med EFL:s företagsnätverk eller se om ditt företag är medlem? Läs mer om:
Förmånerna med EFL:s företagsnätverk
Medlemsföretag

FAKTA

TID
15 november kl. 08.30-11.00
(EFL bjuder på frukost från kl 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15 B, Lund

MER INFO
Kontakta Per Malmberg:
per.malmberg@efl.se
046-222 68 44

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl