Hur skapar man en kreativ, öppen och innovativ företagskultur?

Tillsammans med professorerna Charlotta Johnsson och Anders Warell vid Lunds Tekniska Högskola, dyker vi ner i vad som kännetecknar och främjar ett entreprenöriellt mindset. 

För dagens företag krävs, förutom att starta från en bra idé, att man kontinuerligt utvecklas och kan anpassa sig efter förändrade förutsättningar. Detta gör att en kreativ, öppen och innovativ företagskultur är en mycket viktig faktor.

Att skapa en innovativ kultur kräver öppenhet, mod och förtroende, både hos individ och ledning. Miljöer och mindset kan formas till att antingen stötta eller stjälpa den innovativa förmågan. Både individen och organisationen behöver träna sin kreativa förmåga, fokusera på behov före lösning, och stödja divergent tänkande och skapa multidisciplinära team.

Under denna Hot Spot guidas vi av Charlotta Johnsson och Anders Warell, båda professorer och lärare vid LTH som bl.a. arbetar med innovations- och entreprenörsskapsfrågor. Vi kommer bland annat att diskutera:

  • Vad betyder innovation för er?
  • Vad kännetecknar en innovativ miljö?
  • Hur kan man arbeta med att stödja innovation i organisationen och skapa kreativa miljöer? Hur arbetar ni med detta?

Charlotta Johnsson och Anders Warell

Charlotta Johansson och Anders Warell föreläser om entreprenöriellt mindset på EFL Hot Spot

Charlotta Johansson och Anders Warell

Charlotta Johnsson och Anders Warell är båda professorer och lärare vid LTH och har bl.a. arbetat med innovations- och entreprenörsskapsfrågor.

De har båda varit med och startat upp X-Lab vilket är ett studentinnovationscentrum och makerspace. De har forskat på entreprenörsanda och drivkrafter som skapar innovativa grupper och individer. Hur kan man utforma miljöer så att innovation och intra/entreprenörsskap frodas?

 


EFL:s företagsnätverk

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med Ideon

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med Ideon
 

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små! Läs mer >>

FAKTA

Datum
12 april

Tid
08.30-10.30
Vi inleder med frukostmingel

Plats
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

För vem
Kostnadsfritt för medlemmar i EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

ANMÄLAN