Framtidsspaning och trender

Välkommen till en Hot Spot där vi utforskar konsten i att framtidsspana. Tillsammans med strategiprofessorn Thomas Kalling och EFL-alumner från arkitektkontoret FOJAB tar vi oss an de stora frågorna och trenderna – och hur man framgångsrikt arbetar med framtidsspaning och integrerar det med sin strategi.

Thomas Kalling, Daniel Nord, Anders Modin på Hot Spot nätverksträff

Välkommen till en framtidsspaning tillsammans med Thomas Kalling, professor i strategi vid Lunds universitet, och EFL-alumnerna Daniel Nord och Anders Eriksson Modin, vd respektive hållbarhetschef på arkitektkontoret FOJAB

Urbanisering, digitalisering, individualisering, politisering, post-globalisering… I en värld som ständigt förändras är det avgörande att ha verktyg för att förutse trender och anpassa sig till dem för att behålla sin konkurrenskraft.

På denna Hot Spot utforskar vi konsten i att framtidsspana tillsammans med Thomas Kalling, professor i strategi vid Lunds universitet, och EFL-alumnerna Daniel Nord och Anders Eriksson Modin, vd respektive hållbarhetschef på arkitektkontoret FOJAB. Som arkitekter har de stor rutin att navigera i en snabbt föränderlig och komplex värld.

Under eftermiddagen dyker vi ner i användbara verktyg för framtidsspaning och konkreta exempel på hur FOJAB arbetar med detta och integrerar det i sin strategi.

Välkommen på en inspirerande och tankeväckande Hot Spot, där vi utforskar vägen till framgångsrikt framtidsspanande.

 

EFL Hot Spot om framtidsspaning tillsammans med FOJAB

 

För den som önskar finns det möjlighet att stanna kvar för AW efter i FOJAB:s snygga kontorslokaler mitt på myllrande Möllevången i Malmö.

EFL Hot Spot nätverksträff på FOJAB i Malmö


EFL:s företagsnätverk

 

 

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små! Läs mer >>

FAKTA

Datum
25 april

Tid
kl. 15.00-16.30
(vi inleder med fika och avslutar med AW för den som vill)

Plats
FOJAB:s kontor på Friisgatan 28 i Malmö

För vem
Kostnadsfritt för medlemmar i EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

ANMÄLAN