Hur utvecklar man effektivt framgångsrika digitala affärsmodeller?

De flesta organisationer är medvetna om behovet av förändring. Men de vet inte alltid hur det ska göras, då behoven av förändringar är snabbare, mer frekventa och omfattande, samt beroende av digital teknik. På denna Hot Spot diskuterar vi tillsammans med Roger Ström och Tomas de Souza snabba, effektiva och kontinuerliga förändringsarbeten och utveckling av framgångsrika digitala affärsmodeller.

I de flesta organisationer finns en medvetenhet om behovet av förändringar drivet av förändrade kundbehov och beteenden, krav på ökad hållbarhet, digitalisering, globalisering, pandemier etc. Det som är mindre självklart är hur detta förändringsarbetet ska ledas och bedrivas, då både förändringstakt och omfattningen på förändringarna har accelererat.

På denna Hot Spot tar Roger Ström och Tomas de Souza utgångspunkt i sätt att hantera digital omställning för att framgångsrikt utveckla befintliga och nya verksamheter. Vanliga frågeställningar i detta arbete, och som vi kommer diskutera denna dag är:

  • Hur ska vi förstå och förhålla oss till den snabba och omfattande teknologiska utvecklingen?
  • Vilken teknologi är viktigast? Är teknologi X något för oss?
  • Vad ska vi fokusera vår utveckling på?
  • Hur formulerar vi en strategi och vision som säkert tar oss till en starkare affär
  • Hur anpassar vi organisationen för att lyckas i förändrings- och utvecklingsarbete?

Tomas de Souza

Tomas är vd på healthtechbolaget Ablemind, är alumn från EFL:s Executive MBA-program och har mångårig erfarenhet av att leda och driva digital innovation. Han har en bakgrund inom business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. Bakom sig har Tomas bland annat ett uppdrag som Director of Innovation för Bonnier News.

Roger Ström

Roger är knuten till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har bred erfarenhet av forskning, undervisning, konsultverksamhet samt digital affärsutveckling. Han är också medförfattare till Digital marknadsföring, den första svenska bok som kopplar ihop digital transformation med digital marknadsföring.


Making Your Business Digital

Thomas och Roger är även programansvariga för Making Your Business Digital, en utbildning som under nio dagar ger dig förutsättningar, metoder och verktyg att utmana och utveckla ditt företags befintliga affärsmodeller. Kursstart: 28 september. Läs mer om Making Your Business Digital >>


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

FAKTA

TID
11 maj, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

KONTAKTA OSS
Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: