Nästa generations supply chain – vad kommer efter just-in-time?

Under de senaste åren har vi sett att globala försörjningskedjor utsatts för dramatisk påverkan. På detta EFL – Face the Challenge, hos vårt medlemsföretag Axis Communications, tar vi oss an hur nästa generations supply chain kommer att se ut och får en inblick i en del av de utmaningar som Axis står inför.

Att globala försörjningskedjor har utsatts för dramatisk påverkan har vi som konsumenter sett konsekvenserna av med orimligt långa leveranstider på bilar, konsumentelektronik med mera. För företag med tillverkning och kunder på en världsmarknad har utmaningarna bland annat lett till minskad försäljning på grund av leveransproblem, ökade kostnader för att hantera förändringarna.

På detta EFL – Face the Challenge hos Axis Communications kommer vi att diskutera frågor såsom:

  • Hur kommer framtidens försörjningskedjor att se ut?
  • Hur hanterar vi utmaningar såsom handelsrestriktioner, geo-politisk osäkerhet, sustainabilitykrav, inflation och ökade tillverkningskostnader?
  • Hur bygger vi försörjningskedjor som är robusta och kan hantera den turbulenta värld vi agerar i?

Jeanette Skjelmose, VP Operations på Axis, att ge oss insyn i en del av de utmaningar som Axis ser inom supply chain framöver. Därefter får vi ett bredare perspektiv baserat på aktuell forskning från Fredrik Nilsson, Professor, Inst. för Designvetenskaper vid Lunds universitet. Vi avslutar morgonen med en fördjupande paneldebatt och diskussion kring frågorna. Ta gärna med er era utmaningar inom området.

Jeanette Skjelmose

Jeanette är en ledare som drivs av mod och nyfikenhet. Ett ursprung inom hållbarhetsfrågor kombinerat med affärsledande roller inom IKEA:s olika delar. Senaste åren som vice VD för IKEA:s Sortimentsbolag med huvudsakligt ansvar för Affärsområdenas verksamhet såsom produktutveckling och försörjning till alla varuhusen runt om i världen. Sedan ett halvår tillbaka är Jeanette ansvarig för AXIS försörjningskedja av produkter för en säkrare och smartare värld.

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson är professor vid LTH, Lunds universitet och har under 20 år forskat på organisationer och försörjningskedjor som komplexa adaptiva system. Utifrån resilienta och adaptiva synsätt forskar han på strategier och tillvägagångsätt, i och mellan organisationer, i att hantera komplexa och turbulenta sammanhang. Pågående forskning fokuserar på hållbara och cirkulära försörjningskedjor med projekt inom e-handel, förpackningar och livsmedel. Är internationellt aktiv med publikationer i high-end journaler såsom J. of Business Logistics, J. of Cleaner Production, Int. J. of Operations & Production Management, Int. J. of Logistics Management och Int. J. of Physical Distribution & Logistics Management.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

 

FAKTA

TID
17 mars, kl 8.30-12.00

  • 8.30 frukost
  • 9.00 Face the Challenge
  • 11-12 Axis Experience center för den som vill

PLATS
Axis huvudkontor, Grenden 1, Lund

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

OBS! Begränsat antal platser

MER INFO
Kontakta Magnus Nenzén:
magnus.nenzen@efl.se
046-222 68 41

Denna ”EFL – Face the Challenge” erbjuds i samarbete med EFL:s medlemsföretag: