Online: CSRD och de nya hållbarhetskraven – så här förbereder du dig

Sedan årsskiftet har kraven på hållbarhetsrapportering ökat ytterligare. På denna digitala Hot Spot får du under 45 minuter lära dig mer kring hur de nya hållbarhetskraven påverkar dig och din verksamhet, och hur du bäst förbereder dig. Susanne Arvidsson, forskare vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta hållbarhetsexperter kommer leda denna Hot Spot. 

Det nya EU-direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som trädde i kraft i januari i år innebär en helt ny spelplan med mer omfattande krav på hållbarhetsrapportering. Europas företag befinner sig mitt i processen att förbereda sig för vad och hur de skall rapportera kring de tolv standards som omfattas av den Europeiska rapporteringsstandarden (ESRS) för hållbarhet.

I princip alla bolag påverkas på ett eller annat sätt av de nya hållbarhetskraven – antingen direkt eller indirekt som en del av någon värdekedja.

Föreläsningen riktar sig till dig som vill veta hur du förbereder din verksamhet för de nya kraven. Under 45 minuter kommer Susanne Arvidsson, forskare vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta hållbarhetsexperter, att behandla frågor såsom:

  • Vad innebär CSRD/ESRS?
  • Finansmarknadens nya roll i bolagens omställning?
  • Vad ska ingå i hållbarhetsrapporten?
  • Hur förbereder du och din verksamhet er på bästa sätt?
  • Vilka utmaningar är kopplade till de nya hållbarhetskraven?
  • Hur kan CSRD/ESRS kopplas till ökad konkurrenskraft och billigare upplåning?

Som ett led i EFLs ambition att främja näringslivets omställning kommer vi även att presentera vår satsning på nya hållbarhetsutbildningar. Anmäl dig för att ta del av värdefulla insikter och råd för en hållbar framtid!


Susanne ArvidssonSusanne Arvidsson

Susanne är forskare och lärare vid Ekonomihögskolan i Lund, samt en av Sveriges ledande hållbarhetsexperter och tillika ordförande i Dagens Industris årliga hållbarhetsrankning Hållbara bolag.

 


EFL:s företagsnätverk

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med Ideon

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med Ideon
 

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små! Läs mer >>

FAKTA

Datum
12 mars, 2024

Tid
10.00-10.45

Plats
Online ( Zoom-länk mailas vid anmälan)

För vem
Kostnadsfritt för medlemmar i EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se