Ta kontroll över ditt varumärkes utveckling

Hur utvecklar man och stärker sitt varumärke? Hur identifierar man svagheter och styrkor att bygga vidare på? Och vilka lärdomar kan man dra från mindre lyckade exempel på varumärkesutveckling? 

Ulrik Szokolay från Navet AB

Varumärket är en central och viktig tillgång för ett företag eller organisation. Man kan säga att man är sitt varumärke, varken mer eller mindre. Eftersom varumärket är inget annat än den uppfattning omvärlden har om ditt företag eller din produkt, så är det detta som formar köparnas attityder och vägleder deras beslut. Det avgörande är inte vad du är, utan vad omvärlden tror att du är.

För att utveckla och stärka ditt varumärke så är det centralt att du har en god förståelse för hur varumärke byggs och givetvis att du har en god kunskap om ditt eget varumärkes styrkor och svagheter. Det är först när du vet vilka uppfattningar som finns på marknaden som du kan påverka och förändra dem.

På denna HotSpot drar vi tillsammans med Ulrik Szokolay från Navet AB lärdom från mindre lyckade exempel på varumärkesutveckling och får en inblick i hur du och ditt företag identifierar både svagheter och styrkor att bygga vidare på. Kort sagt: hur du tar kontroll över ditt varumärkes utveckling.


Ulrik Szokolay

Ulrik leder arbetet gällande omvärlds- och marknadsanalys samt strategisk varumärkesrådgivning på EFL:smedlemsföretag Navet AB. Ulrik besitter drygt 25 års erfarenhet inom området med en lång rad av ledande varumärken inom ett flertal olika branscher bland referenserna.


Navet

Navet är ett ägarlett oberoende kunskapsföretag där medarbetarna samskapar värden med sina kunder för bättre affärer. Navet är specialiserade affärskonsulter med djup och bred näringslivserfarenhet i kombination med spetskompetens inom trend- och omvärldsanalys, strategisk rådgivning, transaktioner och utveckling av moderna affärssystem.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

FAKTA

TID
16 september, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: