Värderingar och värdegrunder – framgångsfaktorer eller floskler?

Under de senaste trettio åren har värdegrunderblivit ett oundgängligt inslag i varje företagskultur. Detta huvudsakligen svenska begrepp är nu lika vanligt på arbetsplatser runt om i landet som gratis kaffe. Men kan verkligen några vaga värdeord lösa de problem som finns inom organisationskulturer? Och ger de stora resurser som satsas på värdegrundsarbete något reellt resultat?

 

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare vid bl a University of Queensland och Lunds universitet

Det är populärt att framhålla (fina) värderingar och många företag, och än mer offentliga organisationer, jobbar med värdegrunden. En del menar att detta är centralt och en framgångsfaktor, andra ser det mer som ett modefenomen och ett lednings- och konsultpåfund med högt floskelvärde.

Tillsammans med Mats Alvesson diskuterar vi på denna HotSpot hur man kan man förstå värderingar och värdegrunder och hur kan man arbeta med värdegrunder, organisationskultur och alternativ till detta.


Mats Alvesson

Mats är organisations- och ledningsforskare vid bl a University of Queensland och Lunds universitet.  Han har publicerat en lång rad böcker, bland annat Reflexivt ledarskap (tillsammans med Martin Blom & Stefan Sveningsson) och Värdet av värdegrunder (med Martin Blom & Andreas Jansson).


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

FAKTA

TID
23 mars, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 42

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: