Visselblåsarlagen – vilka krav ställs på bolag med minst 50 anställda?

Vad innebär de nya kraven på visselblåsarfunktion för er som bolag? Hur ska ni göra för att lyckas med införandet? På årets första Hot Spot står vårt medlemsföretag advokatfirman Delphi som värdar. Under denna förmiddag kommer du att få lagstiftningen förklarad för dig, exempel på vilka typfall som kan rapporteras i en visselblåsarkanal och hur de ska hanteras.

Sedan i somras är det krav på samtliga bolag med minst 250 anställda att ha en visselblåsarfunktion. I slutet av 2023 blir det krav även för bolag med minst 50 anställda att ha en visselblåsarfunktion på plats. Vad innebär denna visselblåsarlagstiftning? Vilka krav ställer den på er som bolag? Och hur lyckas man med införandet av en visselblåsarfunktion?

Under denna förmiddag kommer Rebecka Thörn, advokat på Delphi och specialiserad på arbetsrätt, och Sofie Österberg, Associate på Delphi, att gå igenom frågeställningar såsom:

  • Vilka krav ställer visselblåsarlagen på företag med minst 250 respektive 50 anställda?
  • Hur ska ett ärende som rapporteras i en visselblåsarkanal hanteras?
  • Vad kan man ”vissla” om? Exempel på information där en visselblåsarkanal kan användas.
  • Vilka ska kunna ”vissla”?
  • Hur ska man tänka kring funktion och kompetens hos personen/personerna som ansvarar för att hantera inkomna ärenden?
  • Många ärenden som inkommer i visselblåsarkanaler innehåller känsliga uppgifter och personuppgifter, hur säkerställer man korrekt hantering?
  • Valet mellan att hantera själv eller anlita extern mottagare – hur kan man resonera?

Rebecka och Sofie kommer även att ge praktiska tips utifrån sin erfarenhet i hur man lyckas med införandet av en visselblåsarfunktion

Rebecka Thörn är advokat på Delphi och specialiserad på arbetsrätt. Hon har även mångårig erfarenhet som extern mottagare och utredare av visselblåsarärenden. Sofie Österberg arbetar som Associate på Delphi.

 


Delphi Advokatbyrå

EFL:s medlemsföretag Delphi är en affärsjuridisk advokatbyrå, som vill vara annorlunda och våga tänka nytt. Delphi har specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden och arbetar med att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsy sin service, expertis och erbjudanden efter sina klienters olika behov. På deras kontor  i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping sitter deras 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

 

FAKTA

TID
3 februari, kl 9-10.30
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
På Delphis kontor i Malmö

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

MER INFO
Kontakta Magnus Nenzén:
magnus.nenzen@efl.se
046-222 68 41

Denna Hot Spot-träff erbjuds i samarbete med EFL:s medlemsföretag:

ANMÄLAN