Ledarskapsutveckling i expansiva företag

– erfarenheter från Axis unika lab-program

Hur rustar man ledare för morgondagens utmaningar i expansiva bolag? Ta del av hur Axis, en snabbväxande global verksamhet, framgångsrikt arbetar med ledarskapsutveckling i kombination med organisationsutveckling i ett unikt lab-utvecklingsprogram, som körs för deras HR-chefer över hela världen.

Snabbväxande företag står inför stora utmaningar när det gäller att rusta sina ledare så att de kan navigera i en snabbt föränderlig värld.

På denna HotSpot får du träffa Malin Svensson, Chief People Officer på Axis, och EFL:s Thekla Schneede, och ta del av deras erfarenheter och framgångsrika arbete med ledarskaps- och organisationsutveckling. På ett innovativt och affärsorienterat sätt, där skarpa strategiska utmaningar är en viktig del, har de i lab-utvecklingsprogram arbetat för att rusta Axis globala HR-chefer för kommande utmaningar.

Ta lärdom av deras insikter och erfarenheter för att stärka ditt eget företags ledarskapsutvecklingsstrategier och få inspiration till nya sätt att designa effektiva lärprocesser.


Malin Svensson, Chief People Officer på Axis
Thekla Schneede, leg. psykolog som arbetar med grupp- och ledarutveckling på EFL:s företagsanpassade utbildningar, samt verksam i vårt managementprogram Leading IMPACT


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer >>

FAKTA

TID
8 december, kl 8.30-10.30
(vi börjar med frukostmingel)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Magnus Nenzén:
magnus.nenzen@efl.se
046-222 68 41


EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

ANMÄLAN

Efl