Styrning i svensk hälso-­ och sjukvård – var är vi, hur kom vi hit och vart är vi på väg?

EFL:s Anna Glenngård, expert och forskare inom ekonomistyrning särskilt kopplat till aktörer i hälso- och sjukvården vid Lunds universitet, tar oss igenom förmiddagen

Vid årets första Hot Spot Ekonomi ägnar vi oss åt det (alltid lika?) aktuella ämnet styrning i hälso- och sjukvården, ett område som många forskare vid Ekonomihögskolan i Lund studerar.

Många har ställt sig kritiska till den granskningskultur som vuxit fram i offentlig sektor och som ofta förknippas med new public management (NPM). Det har lyfts fram att skärpt granskning och kontroll riskerar att tränga undan inre professionella drivkrafter och att ökad uppföljning tar fokus ifrån arbetet med att ta hand om patienter. Å andra sidan har studier visat att styrning är nödvändigt om inte viktiga mål, inte minst kopplat till jämlikhet, ska gå förlorade i sjukvården.

Inledningsvis tar vi ett steg tillbaka och fördjupar vi oss i några teoretiska utgångspunkter för att studera och beforska styrning i hälso- och sjukvårdssystem i största allmänhet. Sedan diskuterar vi utvecklingen av styrmodeller i svensk hälso- och sjukvård. Vart är vi? Hur kom vi hit? Avslutningsvis försöker vi besvara frågan: Vart är vi på väg?

Välkomna!

FAKTA

TID
28 februari kl 9.00-11.30
(EFL bjuder på frukost från kl 8.30)

PLATS
Lund
(Lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Per Malmberg:
per.malmberg@efl.se
046-222 68 44

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl