Ett inspirerande och lärorikt sätt att lära sig företagsekonomins grunder

För den som snabbt och på ett inspirerande och intressant sätt vill skaffa sig eller uppdatera sina kunskaper om ekonomiska samband och företagande är EFL:s utbildning Affärskunskap – ”civilekonom” på 8,5 dagar ett populärt alternativ. Den 21 september startar höstens omgång av kursen.

Att kunna läsa  en årsredovisning, förstå nyckeltal, motivera strategival eller ha de redskap som krävs för att kunna bedöma en affärsidés potential är viktiga kunskaper att ha med i bagaget oavsett om man jobbar som generalist eller specialist i en organisation. I snart 40 år har EFL:s utbildning Affärskunskap – ”civilekonom” på 8,5 dagar på ett kul och inspirerande sätt rustat kursdeltagare i att effektivt kunna använda den företagsekonomiska verktygslådan.
– Oavsett vilket roll du har i ett företag så är förståelse för ekonomi viktigt. Utbildningen Affärskunskap har en bred målgrupp, och det är förmodligen en av anledningarna till att den är så uppskattad. Vi belyser företagandets förutsättningar från en mängd perspektiv, säger Cathrin Cronqvist som är affärsutvecklare på EFL.

Affärskunskap – ”civilekonom” på åtta dagar bygger på en pedagogisk  form där kursdeltagarnas företag integreras i hög grad. Exempelvis genomförs en del av sammankomsterna på deltagarnas företag.

Cathrin Cronqvist, Affärsutvecklare på EFL

– Vår modell att arbeta med värdföretag för en del av sammankomsterna ger klara mervärden. Förutom att det illustrerar hur de företagsekonomiska verktygen kan användas på olika sätt i olika verksamheter så ger det också ytterligare en dimension i nätverksbyggandet deltagare emellan, berättar Cathrin Cronqvist.

Under 9 veckor sammanstrålar kursdeltagarna en gång i veckan. Kursen är uppbyggd kring följande teman: Företaget och dess omvärld, Kunden och marknaden, Kalkylering, Affärsredovisning, Organisation och styrning, Finansiering, Företagsanalys samt Strategi och ledning. Att konceptet är uppskattat vittnar kursens höga utvärderingar om.
– Vi kan stolt konstatera att kursen varje omgång får utmärkta kursutvärderingar. Lärarteamet strävar ständigt efter att försöka slå nya utvärderingsrekord, vilket är en härlig sporre tillsammans med vetskapen att kursdeltagarna får ett stort värde med sig i kunskap efter avslutad kurs, avslutar Cathrin Cronqvist.

Höstens omgång av Affärskunskap – ”civilekonom på 8,5 dagar” startar den 21 september. Vårens omgång startar den 5 april.

Läs mer om Affärskunskap

Take aways från EFL:s Affärskunskap


”Bättre förståelse för ekonomiska termer och nyckeltal” menar Catja Appelros, Strategy Manager på E.ON Försäljning, att hon framförallt fått med sig efter 8,5 dagar på EFL:s kurs i Affärskunskap. Läs mer

”Kunskaperna har varit direkt applicerbara”


Som nystartad företagare till redan framgångsrika teknikinnovationsföretaget Palago fanns ett starkt behov av att sätta sig in i ekonomiska aspekter. Detta ledde Göran Andersson till EFLs kurs i Affärskunskap. Läs mer