Take aways från EFL:s Affärskunskap

”Bättre förståelse för ekonomiska termer och nyckeltal” menar Catja Appelros, Strategy Manager på E.ON Försäljning, att hon framförallt fått med sig efter 8,5 dagar på EFL:s kurs i Affärskunskap.

Hej Catja! Berätta om Affärskunskap! Vad har du har fått med dig för nya kunskaper och erfarenheter?
Jag behövde framför allt komplettera med företagsanalys och redovisning, och det tycker jag att jag har fått en bra genomgång och förklaring av.

Vilka är dina bästa take aways?
Bättre förståelse för ekonomiska termer och nyckeltal, och många bra diskussioner med lärare och deltagare.

Kan du ge några exempel där du haft konkret nytta av dina nya kunskaper?
Ganska snart efter kursen blev jag med kort varsel inkallad till ett möte med några högre chefer från huvudkontoret för att diskutera kommersiell potential och prioriteringar för ett antal produktområden. Min hjärtfrekvens var betydligt lägre än den hade varit om jag inte gått kursen – och jag kände att jag kunde hålla diskussionen på en högre nivå.

Berätta om din bakgrund
Civilingenjör, jobbat som projektledare, produktchef, strategichef, hållbarhetschef. Arbetat med business cases på produkt- och projektnivå, men aldrig riktigt behövt förstå årsredovisningar. Kände att jag behövde det för att kunna ta nästa steg i karriären.

Hur kom du i kontakt med EFL?
Mitt företag är medlemmar i EFL:s företagsnätverk. Sökte även på relevanta sökord på Google.

Affärskunskap

Affärskunskap är en av EFL:s populäraste kurser, som passar alla som på ett snabbt och inspirerande sätt vill lära sig eller uppdatera sina kunskaper i grundläggande ekonomi. Kursen ger, under 8,5 dagar fördelade på 10 veckor, en ökad förmåga att förstå och delta i ekonomiska diskussioner. En viktig del i utbildningen är att väva in deltagarnas verksamheter och applicera resonemang och diskussioner på hur det ser ut i den egna organisationen. Läs mer