”Kunskaperna har varit direkt applicerbara”

Som nystartad företagare till redan framgångsrika teknikinnovationsföretaget Palago fanns ett starkt behov av att sätta sig in i ekonomiska aspekter. Detta ledde Göran Andersson till EFL:s kurs i Affärskunskap.

efl_mrs_c_goran_andersson_palago_6627_h1000pxEtt snyggt slimmat armband som sticker fram under Görans skjortärm, och som visar sig kunna innehålla allt från bankkort, elektroniska nycklar och id-handlingar, vittnar om vad Palago, som Göran Anderssons varit med och startat, sysslar med. Framtiden är nämligen inte bara kontantlös, utan också kontaktlös, och Palagos affärsidé är att utveckla smarta affärs- och systemlösningar till ett kontaktlöst samhälle, där säkerhet och identifiering blir allt mer väsentligt.

Bakom sig har Göran en lång karriär, bland annat som teknikansvarig för tillbehör och betalningslösningar på Sony. Att starta företag, och allt det innebär, är däremot en ny erfarenhet för honom. Ganska snart kände Göran ett behov av att sätta sig in i ekonomiska aspekter och få en helhetssyn, vilket ledde honom till EFL:s kurs i Affärskunskap.
– Jag hade konkreta kunskapsluckor som jag behövde fylla igen, berättar Göran. Att kursen var så heltäckande passade mig väldigt bra, och jag uppskattade alla bitar.

Affärskunskapskursen omfattar 8,5 dagar, som är fördelade på en träff i veckan. Varje vecka innehåller ett nytt tema, alltifrån kalkylering och nyckeltal till marknadsföring. För Görans del innebar varje tillfälle en direkt koppling till sitt eget bolag.
– Vid varje träff på Affärskunskapen stod jag inför nya utmaningar på Palago. För mig var de nya kunskaperna direkt applicerbara och gav en tydlig koppling. Jag behövde helt enkelt alla områden vi gick igenom på kursen och varje tema var oerhört intressant. Ganska snabbt började jag längta till torsdagarna.

Utöver innehållet och upplägget lyfter Göran fram lärar-teamet och deltagarna som viktiga ingredienser.
– EFL skapar en oerhörd dynamik genom sina upplägg, säger Göran. Enormt kompetenta lärare, som har tyngd och en gedigen erfarenhetsbank, i kombination med deltagarunderlaget, som kommer från näringslivets alla hörn, ger en oerhörd bredd, intressanta diskussioner och spännande dynamik. Det ger ett nätverk av människor från olika delar av näringslivet.

Just nu är Palago inne i en finansieringsrunda och Göran framhåller att han har stor nytta av kunskaperna från Affärskunskapen.
– Just nu söker vi kapital, berättar Göran. Här kommer kunskaperna från utbildningen verkligen till användning. På Affärskunskapen jobbade vi med sådant som nyckeltal, det ekonomiska språket och kassaflöde – kunskaper som jag har enorm nytta av när vi pratar med finansiärer.

Att starta företag som redan innan det fyllt 1 år är framgångsrikt imponerar, och på frågan om vilket som är Palagos framgångsreceptet svarar Göran:
– Kunskap, nätverk och öppenhet till förändringar. Dessutom har vi kul och kan känna oss lyckligt lottade som får chansen att göra detta, säger han med ett leende.

Affärskunskap

Affärskunskap går på 8,5 dagar löpande över 10 veckor igenom företagsekonomins byggstenar och ger grunderna i ekonomiska samband och resonemang. Programmet innehåller allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska nyckeltal och redovisning till organisationsmodeller och ledarskapsfilosofier. Utbildningen anpassas efter deltagarnas egna verksamheter.

Läs mer om Affärskunskap ➝