Business Innovation

Anamma ett utforskande förhållningssätt till förändring

Business Innovation är en utbildning i affärsutveckling för dig som arbetar med att driva förändring, och som vill utveckla din förmåga att gå från idé till genomförande i snabba och värdeskapande processer.

Du kommer att få tillgång till mängder av verktyg och beprövade metoder för att arbeta med affärsutveckling, handfasta metoder för att identifiera och realisera möjligheter till nya intäkter, och väsentligt förbättrade kundupplevelser

Kursstart: 25 september 2024

Plats: Lund

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss, välkommen!

Fyll i din intresseanmälan


Vad säger tidigare deltagare?
……

Daniel Nilsson, vd på Henda berättar om sina take aways från Business Innovation

 


Programmet består av tre moduler á tre dagar:

Genom hela programmet kommer du att arbeta aktivt med en affärsmöjlighet definierad av din verksamhets affärsstrategi. Målet är att du efter avslutat program ska ha verifierat den nya affärsmöjligheten och gjort den redo att sjösättas i din organisation.

Förutom föreläsningar, workshops och praktikfallsdiskussioner kommer vi att med vår IMPACT-pedagogik att fokusera på viktiga områden och utmaningar som du som deltagare möter. Programmet anpassas och utvecklas efter deltagarnas behov för att var och en ska få maximal nytta av sitt deltagande.

MODUL 1:
Challenge – strategi och kundfokus

Hur väl känner vi egentligen våra kunder och deras behov? Under tre dagar arbetar vi med verktyg och metoder för att generera djupare insikter och kunskap om våra kundgrupper och vår marknad. Med detta som underlag skapar vi förutsättningar för att kunna stärka och förnya vårt erbjudande med hjälp av såväl ny teknik som beprövade strategiska processer.

Exempel på innehåll: design av affärsmodeller, analys av kundresor, design thinking.

MODUL 2:
Change – nya affärsidéer, team och organisation

Under denna modul testar vi hypoteser om hur vi kan lösa kundbehov, samt hur vi bäst tar nya affärsidéer till marknaden. Vi går igenom de viktigaste utmaningarna i att driva innovation och utveckling i små och stora verksamheter för att både maximera sin befintliga affär som förutsättningarna för tillväxt och transformation. Vi kommer även att dyka ner i teamets betydelse och hur vi skapar ett välfungerande och högpresterande team.

Exempel på innehåll: team och organisation, från idé till affärsprototyp, säkra värdet av corporate innovation genom portföljteori, digitalisering och AI.

MODUL 3:
Charge -implementering och förändringsledning

Den tredje modulen handlar om att implementera och skala upp nya satsningar – den största utmaningen för varje verksamhet. Med fokus på ditt ledarskap tar vi oss an kultur-, organisations- och medarbetarfrågor för att driva förändringsresan med alla de viktiga variabler som den kräver.

Exempel på innehåll: förändringsledning och ledarskap, målstyrning i en föränderlig värld, hur man säljer in en briljant idé.


Programteam

Tomas de Souza - Leading Impact modulansvarig

Tomas de Souza

Programansvarig för Business Innovation är Tomas de Souza, tidigare vd på healthtechbolaget Ablemind, samt alumn från EFL:s Executive MBA-program, med mångårig erfarenhet av att leda och driva digital innovation. Tomas har en bakgrund inom business design och affärsutveckling, med ett särskilt fokus på att konkretisera och realisera framtida affärspotential för såväl nya som traditionella verksamheter. Bakom sig har Tomas bland annat ett uppdrag som Director of Innovation för Bonnier News.

 

Anna Brattström, EFL Faculty

Anna Brattström

Anna Brattström är forskare inom innovation, människor, förtroende och kultur. Anna är bl.a. docent i entreprenörskap vid Lunds universitet och har varit gästforskare vid Stanford University. Anna är även inne som lärare och föreläsare på EFL:s skräddarsydda utbildningar.

Efl