AI och Rekrytering – hur kommer artificiell intelligens att påverka rekryteringsprocessen?

Framtiden är oviss, tekniken går framåt och den största utmaningen är hur vi förhåller oss till den. AI, Artificiell intelligens, trendar just nu och det finns en uppsjö av föreläsningar där man drar med de stora penseldragen och varnar för domedagen. Men hur ser det ut i praktiken?  På Hot Spot HR-träffen den 13 november kommer EFL:s nätverksföretag ROI Rekrytering att berätta om hur AI hjälper deras rekryterare i aktuella processer och hur den nya teknologin avlastar. En annan fråga att resonera kring är om det finns en baksida och i så fall vilken

Utvecklingen kommer aldrig att gå så långsamt som den gör nu. Något som av förklarliga skäl skrämmer många i en vardag där stress, arbetsbelastning och ökade krav hör till det normala. Det tillkommer även dagligen ny teknologi som för oss framåt i hög hastighet. Men är detta dåligt – eller är vi bara mitt inne i ett övergående paradigmskifte som ruckar plattformen vi står på?

Det finns även andra aspekter av AI i rekrytering som spelar en påtaglig roll, nämligen moral och etikfrågan, inkludering vs exkludering, fördomar och sist med inte minst hur lagar och förordningar förhåller sig till AI.

Välkommen på HR Hot Spot där vi tillsammans med EFL:s nätverksföretag ROI Rekrytering går på djupet och berättar om de lärdomar och erfarenheter de har av att arbeta med AI i rekryteringsprocessen.

Gästföreläsare:

Jenny Sandén

Jenny Sandén är IT/Marknadschef på Roi Rekrytering och driver HR och rekryteringsfrågor med stöd av digitaliseringen. Hon har flertalet gånger uppmärksammats för att driva en av Sveriges bästa företagsblogg – där fokus ligger på att möta utmaningar och utbilda inom HR, Rekrytering och digitalisering. Hon har en bakgrund inom IT och marknadsföring från bland annat Linnéuniversitet och IBM. Jenny brinner för att förändra en traditionell bransch med hjälp av de möjligheter ny teknologi erbjuder – oavsett om det handlar om rekrytering, utbildning eller affärsutveckling.

Patricia Key

Patricia Key har mer än 15 års erfarenhet inom rekrytering, affärsutveckling, kulturarbete och rekrytering. Hon brinner för att kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete för att optimera processer och resultat. Patricia har stor erfarenhet av både föreläsning, moderering och utbildning och är idag en drivande kraft i affärsutvecklingen kring AI och rekrytering. Hennes främsta drivkraft i vardagen är hennes arbete kring inkludering och engagemang på arbetsplatser och i team, för att på riktigt öka resultat och framgång. 

FAKTA

TID
13 november kl 9.00-11.00
(EFL bjuder på frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

Efl