Är du nästa skånska stjärna?

Nu söker vi årets stipendiat till Leading Impact – Executive Management & Leadership Program. Nästa skånska stjärna-stipendiet går till en person från ett företag i Sydsverige som står inför en skarp strategisk utmaning och kan bidra till regionens utveckling. Bakom stipendiet står EFL Executive Education tillsammans med Handelskammaren, PwC Sverige och Sparbanken Skåne.

Linda Persson, vd på medicinteknikbolaget NanoEcho i Lund, tilldelades stipendiet Nästa skånska stjärna 2022

Ett starkt näringsliv är avgörande för Skånes drivkraft, utveckling och attraktivitet. Starka och talangfulla ledare är viktiga för utvecklingen av regionen.

Med en gemensam satsning mot det skånska näringslivet erbjuder EFL Executive Education, Handelskammaren, PwC Sverige och Sparbanken Skåne en stipendieplats till höstens programstart av Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program till ett värde av SEK 250 000.

EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program, i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, är en nytänkande managementutbildning för att ge dig och ditt företag en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande.

Programmet bygger på EFL:s impact-pedagogik, som innebär att du som deltagare tar med dig din organisations skarpa strategiska utmaningar in i programmet. Du tränas i att tänka kreativt kring affärsmodeller för att på ett hållbart sätt kunna leda din organisations utveckling på en allt mer snabbföränderlig marknad med nya möjligheter och fallgropar. Programmet ger verktyg, lärande, inspiration och nytänkande som behövs för att tänka nytt kring ert företags unika möjligheter och att ta dessa från tanke till handling. Ett 15 månader hands on-program på deltid för att skapa omedelbar affärsnytta.

Programmet ges på engelska och består av såväl svenska som internationella deltagare. Programstart: 2 oktober 2024. Läs mer på www.leadingimpact.se

 

Är du nästa stjärna?

Skicka in din ansökan senast 31 augusti, 2024.

Läs mer och ansök >> 

  

Ulrika Dieroff, Affärschef, Handelskammaren

”I en tid där allt går fort ges nästa Skånska stjärna, med hjälp av stipendiet, en chans att stanna upp och reflektera över en lösning tillsammans med en grupp av kvalificerade deltagare. För Handelskammaren är det viktigt att vara en möjliggörare för fortsatt utveckling av det Sydsvenska näringslivet.”

Jonas Wendt, Risk Advisory, PwC

”I en komplex omvärld med konstant förändring är ledarskapet viktigare än någonsin. Vi på PwC tycker att stipendiet är en fantastisk möjlighet att utveckla en person till att bli en förebild för andra i regionen”

Malena Carlström, tf vd på EFL

”Tanken med stipendiet är att adressera viktiga utmaningar för Sydsverige. Vi tror att stipendieplatsen på Leading Impact kommer att hjälpa stipendiaten i utvecklingen av verksamheten och i förlängningen bidra till regionens konkurrenskraft.”

Anders Österberg, Sparbanken Skåne

”Stipendiet är ett sätt för oss att ge en duktig och driven person i det skånska näringslivet bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin organisation och därmed bidra till ett starkt näringsliv.”

Efl