Bonussystem

– hur kan belöningar, motivation och prestationer förbättras?

 

På denna träff med nätverksgruppen Ex Ante Ekonomi fokuserar vi på bonussystem.

Vi gästas av två riktiga kändisar inom den akademiska världen som också är två av det fåtal belöningsexperter som anlitas av Svenskt Näringsliv. Professorerna Lars Oxelheim och Rikard Larsson har båda forskat inom området Bonussystem men med helt olika infallsvinklar som tillsammans skapar helt nya möjligheter till resultatförbättrande belöningssystem.

Lars talar om monetära belöningssystem och om hur dessa kan utformas för att bli rättvisande och därmed mer effektiva.

Rikard behandlar ämnet icke-monetära belöningar och hur berättar om forskningsresultat som visar på att icke-monetära belöningssystem har högre verkningsgrad (och kan spara mer pengar) än monetära. Allt som behövs är lite kunskap kring olika personers motivationsmässiga valutor som passar just deras drivkrafter. Superintressant – eller hur?

Vi avslutar kvällen med att gemensamt diskutera hur monetära- och icke-monetära belöningssystem bör komplettera varandra för att man ska få ut maximal effekt.

  • Vilka system för bonus finns på era företag?
  • Hur fungerar de?
  • Hur kan dessa bonussystem förbättras genom att utnyttja det bästa från båda dessa belöningsvärldar?
Efl