Crisis Management

– före, under och efter krisen

beee5ca2bdNär vi nu kanske börjar se ljuset i tunneln efter den senaste stora krisen behöver vi fundera på vad vi lärt oss av den. Är vi nu mera beredda på stora omsvängningar? Eller faller vi tillbaka i den gamla rätlinjiga trendberäkningen?

På Ex Ante Ekonomis träff den 16 mars gästas gruppen av Sven-Christer Nilsson som kommer att dela med sig av sin långa erfarenhet av att leda företag i olika konjunkturer, i olika teknikskiften och i olika typer av krissituationer. Hur kan vi undvika att falla tillbaka i gamla fel och därmed undvika att hamna i en ny fas av crisis management?

Om Sven-Christer Nilsson

Sven-Christer Nilsson, VD för Ericsson AB under åren 1998-99. Numera styrelseproffs och riskkapitalist. Idag sitter Sven-Christer bland annat i styrelsen för Assa Abloy och är verksam i solenergiföretaget Ripasso Energy. Han är medlem i advisory board för Ekonomihögskolans forskning om Corporate Governance (styrelseutveckling) och EFLs Styrelseprogram.

Förberedande frågor:

  • Hur ser Crisis Management ut i ditt företag?
  • Sker det ad-hoc eller finns det en uttalad strategi?
  • Att förbygga är lättare (billigare) än att bota – har finanskrisen förändrat er framtida krishantering?
Efl