Det agila företaget – vägen till framgång eller ännu en managementfluga?

Nuförtiden ska alla vara agila! Agilt är kanske ett av de senaste årens mest slitna ord, och det är tveklöst många som jobbar med agila metoder och arbetssätt. Syftet är att skapa mer anpassningsbara och flexibla organisationer, men frågan är om och i vilken utsträckning man faktiskt lyckas med detta? På denna HotSpot reder Göran Nilsson ut begreppen.

Samtidigt som det finns organisationer där en agil filosofi lett till uthålligt goda resultat, är det idag många som med blandad framgång kämpar med att införa agila metoder i IT- och utvecklingsprojekt. Syftet är ofta att bättre kunna hantera en dynamisk och osäker omvärld.

De agila metoderna som t ex Scrum eller SAFe kan mycket väl medföra stora fördelar jämfört med traditionella metoder, men det finns också problem kopplat till detta angreppssätt. Det första problemet är att man skapar agila öar som harmonierar illa med resten av organisationen. Ett konkret problem är att man har olika planeringscykler, men ett större problem är de kulturella skillnaderna mellan agilt och traditionellt styrda avdelningar.

Medan man på de agila avdelningarna uppfattar de andra som stelbenta och byråkratiska, uppfattas de själva av de traditionella avdelningarna som oprofessionella och veliga. Det andra är det starka fokuset på agila metoder istället för på människor och kultur, vilket faktiskt står i direkt motsättning till det agila manifestet som prioriterar ”individuals and interactions over processes and tools”. Fokuset på metoder innebär att man ofta inte utnyttjar den fulla potentialen i den agila filosofin och i värsta fall att man blir lika byråkratisk som det system som man lämnat bakom sig.


Göran Nilsson

Göran är ekonomie doktor och har ett förflutet från Uppsala universitet, Handelshögskolan och Electrolux. Hans specialintresse är management och styrning i företag och organisationer som verkar i en dynamisk, osäker och komplex omvärld. Han är bland annat medförfattare till Det agila företaget, tillsammans med Lennart Francke, styrelseproffs och tidigare CFO i Handelsbanken.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

FAKTA

TID
4 mars, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 42

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

ANMÄLAN

Efl