Employer branding i praktiken

Skandias resa från bottennotering till ansvarstagande och samhällsengagerat företag.

8b4d17847fPå nätverksträffen med Ex Ante HR gästas vi denna gång av Niklas Birgetz, idag chef för sponsring och Idéér för livet och CSR- ansvarig på Skandia.

Niklas har arbetat på Skandia i olika roller sedan 1999 och var där även under tiden för ”Skandiaaffären”, dock inte på en utsatt tjänst. Niklas delger oss sin upplevelse av affären både före och efter. Skandia arbetade med socialt ansvarstagande långt innan ”Skandiaaffären” och Niklas ger oss en objektiv syn på vilka konsekvenser affären fick för deras fortsatta arbete och vägen ut ur krissituationen.

Efl