Företagets makroekonomiska riskbild och riskhantering post covid-19-pandemin

Lars Oxelheim, ekonom som har publicerat 45 böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar

EFL:s HotSpot den 28 maj handlar om svårigheten att leda företag i en skakig ekonomisk omvärld.

– Hur ska man förstå företagets inneboende potential när sikten skyms av en makroekonomisk motvind där räntor, valutor och inflation fått en för företaget olycklig utveckling?
– Hur ska man undvika att överskatta företagets konkurrenskraft i en period av makroekonomisk medvind där dessa variabler utvecklats på ett för företaget positivt sätt och riskerar täcka över fallande vinster från företagets affärsverksamhet och därmed ge en skev bild av företagets konkurrenskraft?

I stort sett alla företagets beslut hänger på förmågan att förstå storleken på det positiva eller negativa bidraget från företagets makroekonomiska omgivning och att filtrera ut detta bidrag för att få en bild av den underliggande, uthålliga vinsten. Denna förståelse är av största vikt för stora såväl som små företag och inom den förra kategorin även för utvärdering av dotterbolag och produktlinjer.

Professor Lars Oxelheim presenterar utifrån sin bok Corporate decision-making with macroeconomic uncertainty (New York: Oxford University Press) hur man bäst ska fatta beslut för sitt företag eller produktlinje i en orolig världsekonomisk omgivning på EFL:s Hot Spot den 28 maj.

Lars Oxelheim – Professor emeritus vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som numera är knuten till universitet och forskningsinstitut i Sverige, Norge, Italien och Kina. Han har publicerat 45 böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar varav många bidrar till att bygga en bro mellan företagsekonomi och nationalekonomi. Läs mer om Lars >>


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer

FAKTA

TID
28 maj, kl 9-11

PLATS
Digitalt

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

Efl