Funktionell dumhet – och om att få igång reflektion, analys och nytänkande för förändring 

Hur skapas en organisation som är mer öppen för reflektion och analys, nytänkande och förändring? Många organisationer lider av; flockbeteende och bekvämlighet, dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut, förförelse genom floskulösa visioner, varumärkanden, värdegrunder och strategier, imitationer av andra, organisations- och ledarskapsmodevågor.

Mats Alvesson är organisations-, lednings- och dumhetsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund

Lyssna till en spännande och belysande föreläsning om hur du skapar bättre förutsättningar till reflektion, analys och nytänkande. Men först måste du förstå vad det är som gör att vi blockeras till självständigt tänkande och möjlighet till analys och reflektion när vi är på arbetet. Vad är det som gör att organisationer genomsyras av ett underskott på reflektion där gamla strukturer upprätthålls och allt verkar fungera väl på ytan men det råder en står osäkerhet kring vad det är som gör att det blir som det blir – vilket omöjliggör systematiskt utvecklingsarbete.

  • Hur vänder vi fokus mot mer reflektion, analys och en positiv utvecklingskurva – vad är det som gör att vi undviker de kritiska frågorna som utvecklar verksamheten
  • Hur kan du leda för att få bort verkningslösa ledarskapsförsök, mötesritualer och utvecklingsprojekt som inte gör någon skillnad på djupet?
  • Hur säkerställer du att resurserna används på rätt sätt och där de gör störst skillnad i arbetet?
  • Hur skapas processer och systematik i arbetet för att möjliggöra kvalitet som utvecklar arbetslagets förmåga till analys och reflektion

Mats Alvesson är organisations-, lednings- och dumhetsforskare vid Ekonomihögskolan. Han forskar om ledarskap, organisationskultur, kunskapsarbete och inte minst institutionaliserad irrationalitet i organisationer. Han har bl a publicerat Dumhetsparadoxen (med A Spicer) och Reflexivt ledarskap (med M Blom & S Sveningsson).

 

 

FAKTA

TID
24 januari kl 9.00-11.00
(EFL bjuder på frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

 

Efl