Hållbarhet i praktiken

Hållbarhet handlar om att ta ansvar för den egna verksamhetens påverkan på sin omgivning. Detta innebär att bolag har ett långsiktigt perspektiv och arbetar för att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Bolag med olika verksamhet påverkar miljön, sociala och ekonomiska faktorer olika och måste således arbeta på olika sätt med hållbarhetsfrågor. För att skapa ett värdefullt hållbarhetsarbete bör bolag arbeta med, och ta ansvar för, de hållbarhetsområden som är väsentliga för just deras verksamhet och arbeta för att minimera risker, möta förväntningar och krav från intressenter samt öka möjligheten till nya affärsmöjligheter.

EFLs medlemsföretag tillika deltagare i Ex Ante Ekonomi Ernst & Young plockar den 9 november ner ovan i mer konkreta termer för att skapa en förståelse för vad hållbarhet är och för att diskutera vad det kan innebära för just era företag.

Agenda:

  • Introduktion
  • Drivkrafter för ett hållbart företagande
  • Risker och möjligheter (supply chain, branding, produktutveckling)
  • Verktyg och modeller
  • Icke finansiell redovisning (ramverk och internationella standarder)
  • Trender
  • Frågor?
FAKTA

TID

9 november kl. 08.30-11.00
(EFL bjuder på frukost från kl 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15 B, Lund

MER INFO
Kontakta Per Malmberg
per.malmberg@efl.se
046 222 68 44

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl