Hårda fakta från EFL inför SenzaGens notering på Nasdaq

Som ett led i att förbereda SenzaGen inför fortsatt utveckling, där bland annat noteringen på Nasdaq i september 2017 var en markör i bolagets historia, utvecklade SenzaGen och EFL en utbildning under namnet Företagandets Hårda Fakta. Under några utbildningspass gjorde EFL ett brett svep över områden såsom: Varför finns företag, vad är de till för, hur funkar ett aktiebolag, relation till kapital- och aktiemarknaden, tillväxtstrategier, innovation, organisatorisk förnyelse, uppbyggnad av organisationer och verksamheter, strategiska resurser. En rad fundamentala områden i att driva och utveckla företag betades av.

Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen:

Vad var drivkraften till att beställa utbildningen?

Jag ville ge alla anställda en samsyn på vad företagande innebär. Många av våra anställda har en bakgrund i den akademiska världen eller erfarenheter från myndigheter, där aktiebolagsstrukturen inte alls är relevant.

 

Vad var det i EFL:s profil som tilltalade er?

Jag har goda erfarenheter av EFL sedan tidigare, både genom utbildningar för egen del och för anställda. Jag tycker EFL har en hög kompetens och ett modernt sätt arbeta. Dessutom är de väldigt trevliga!

Hur funkade processen när ni tillsammans med EFL tog fram utbildningsupplägget?

Det gick väldigt smidigt. Jag delgav mina tankar till EFL:s affärsutvecklare som ordnade ett spånarmöte med aktuella lärare. De tog fram ett förslag och efter minimala justeringar var vi alla nöjda.

 

Hur upplevde ni att det fungerade under utbildningens gång?

Alla var väldigt nöjda med upplägg och innehåll. De upplevde också att lärarna var flexibla i att anpassa innehållet till våra behov och expandera på de delar där det fanns frågor, efterhand som kursen pågick.

Efl