Hot Spots – hur ökar vi förutsättningen för kreativa miljöer?

Vissa miljöer är mer kreativa än andra, så kallade Hot Spots.

88da3dab97Exempel på en sådan miljö är Laboratoriet för molekylärbiologi i Camebridge som kan stoltsera med inte mindre än fjorton Nobelpristagare. Men vad kännetecknar en kreativ miljö?

Lynda Gratton Vid London Business School har forskat om kreativa miljöer och hittat gemensamma parametrar för de miljöer där kreativiteten flödar.

På denna träff med Ex Ante Marknad får vi lyssna till Carl-Johan Asplund som berättar om Grattons forskning och vad som kännetecknar ett Hot Spot.

Exempel ges på utländska och svenska Hot Spot-företag och vi gör en workshop där du själv kan testa och ta tempen på din organisation. Är den ”business as usual”, ”big freeze” eller en riktigt ”Hot Spot”?!

Efl