Ledarskapsutveckling och ledarutveckling

b43897fda2På denna träff med EFLs nätverksgrupp Ex Ante HR diskuterar vi ledarutveckling och ledarskapsutveckling – och vad är egentligen skillnaden? Gruppen gästas av psykologen Robert Holmberg.

Från att tidigare ha ägnat mycket resurser åt ledarutvecklings är det vanligare idag att tala om ledarskapsutveckling. Istället för att bara fokusera på utveckling av enskilda chefers egenskaper läggs idag större kraft på att utveckla organisatoriska former för att åstadkomma kollektivt ledarskap i organisationer. Ambitionen är att göra det möjligt för de flesta medarbetare i organisationer att utöva ledarskap i termer av att påverka utveckling, förnyelse och förändring.

Om detta talar Robert Holmberg som är psykolog och universitetslektor vid institutionen för psykologi. Han undervisar på psykologprogrammet och forskar just nu om ledarutveckling, medarbetarundersökningar och förändring inom organisationer. Robert arbetar även med ledarutveckling i flera organisationer.

Efl