Leder mätning av icke-finansiella prestationer inom företaget till ökade finansiella prestationer?

Idén om att intellektuellt kapital driver finansiella prestationer har fått allt fler organisationer att ta fram och använda icke-finansiella prestationsmått för att planera och följa upp verksamheten. Samtidigt har konsulter och akademiker utveckla flertalet metoder/ramverk för att guida organisationers prestationsmätning. Exempel på ramverk som har utvecklats under senare tid är ”Balanced Scorecard”, ”Performance Prism”, Intangible Assets Monitor” och ”Skandia Navigator”. En viktig fråga i detta sammanhang är om mer omfattande mätning av icke-finansiella prestationer leder till förbättrade finansiella prestationer. Seminariet kommer att diskutera forskningsresultat som har studerat relationen mellan intellektuellt kapital och finansiella prestationer samt relationen mellan icke-finansiella prestationsmått och finansiella prestationer.

Leder träffen gör Johan Dergård, universitetslektor i företagsekonomi.

När? 15 januari 2013

Efl