Managing Change – fallgropar och dilemman i förändringsarbetet

EFL:s Hot Spot den 30 januari handlar om vilka fallgropar och dilemman som man ofta möter i verkligheten i samband med förändringsarbete. På plats har vi EFL-medarbetarna Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Att leda förändring är både svårt och bökigt och i många fall blir det inte alls som man har tänkt sig. Även om många förändringsförsök ofta börjar bra, med goda ambitioner så rinner mycket av det ofta ut i sanden. Goda ambitioner är en sak men den komplexa verkligheten är ofta en helt annan.

Trots att det finns mycket litteratur med råd om hur man ska gå tillväga, så saknas ofta realistiska skildringar om de fallgropar och dilemman som man möter i verkligheten i samband med förändringsarbete. Är det alltid motiverat med förändring? Och vad innebär det att utveckla ett mer skeptiskt förhållningssätt till ledning av förändring?

EFL-medarbetarna Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tar med utgångspunkt i sin nya bok ”Managing Change in organizations” ett grepp om en fördjupad förståelse för förändringsarbete och de fällor som i regel följer på förändringsförsök. 

Stefan Sveningsson och Nadja Sörgärde träffar ni bland annat på programmen EFL Ledarskap i organisationer och Leading IMPACT.

FAKTA

TID
30 januari kl 9.00-11.00
(EFL bjuder på frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

Efl