Olika modeller för internprissättning

Vad säger forskningen och hur gör E.ON och Swedbank?

 

På denna träff med nätverksgruppen Ex Ante Ekonomi fokuserar vi på internprissättning.

Internprissättning har blivit all viktigare i och med att företagen har blivit mer decentraliserade. Bland annat möjliggör internprissättning att självständiga enheter inom företag kan jämföras, bedömas och styras.

På denna träff ska vi titta på olika internprissättningsmodeller och vilka för- och nackdelar de olika metoderna i praktiken innebär.

Rolf Larsson från EFL berättar om vad forskningen säger om internprissättning.

Dagens två gästföreläsare delar med sig av sina erfarenheter inom området:

Rolf Hedgate, ekonomichef på E.ON, kommer att presentera hur E.ONs modell styr företagets tre olika säljområden som påverkar bolagets totala resultat.

Eva Lindholm, controller på Swedbank Sverige södra regionen, kommer att väcka frågan om man ska styra med hjälp av internprissättning samt om det är bättre att räkna med ett marknadsrelaterad pris eller den reala kostnaden.

Efl