Vad är social innovation och vilken roll spelar social innovation i vårt samhälle?

Världen står inför stora utmaningar som handlar om alltifrån miljö, arbetslöshet, integration till en åldrande befolkning. Det alla är överens om är att det krävs nya sätt (som produkter, tjänster, processer, samarbeten) för att möta dessa utmaningar och det är här social innovation är en av nycklarna. Men vad är egentligen social innovation och vilken roll spelar social innovation i samhället idag? Vad finns det för konkreta exempel av social innovation och vad kan man göra i sin egen organisation för att vara en del av en hållbar samhällsutveckling? Välkommen till en interaktiv workshop för diskussion och reflektion kring social innovation!

Moderator från EFL är Jörgen Adolfsson.

 

 Anna Landeborg och Hanna Sigsjö från Mötesplats Social Innovation (www.socialinnovation.se), en nationell plattform och kunskapsnod som samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer.

Anna Landeborg och Hanna Sigsjö från Mötesplats Social Innovation, en nationell plattform och kunskapsnod som samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer.

FAKTA

TID
12 november kl. 8.30-11.00
(frukost serveras från kl. 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15 B, Lund

MER INFO
kontakta Anna Sjöberg Petersson på anna.sjoberg_petersson@efl.se eller 046-222 68 41

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl