Strategiskt HR-arbete

Jens Rennstam

Jens Rennstam

Fredagen den 13 februari 2015 inleder vi vårens Ex Ante med det spännande temat Strategiskt HR-arbete.

Vi kommer att gästas av Jens Rennstam, lektor och docent vid Lunds universitet som forskar på områdena organisatorisk styrning, kunskapsarbete, branding och diversity management. Han är även ansvarig för magisterkursen ¡ Strategic Human Resource Management på Ekonomihögskolan. Jens arbetar just nu med en studie inom Polisen, och är en av lärarna pa Polisens chefsförsörjningsprogram – Mot indirekt nivå som genomförs av Ekonomihögskolan och EFL.

Jens kommer under förmiddagen att beröra följande punkter:
– Vad innebär strategiskt HR-arbete?
– Vilka svårigheter för strategiskt HR-arbete tar forskningen upp?
– Strategiskt HR-arbete och mångfald

Nätverksträffen leds av Stefan Sveningsson från Ekonomihögskolan i Lund. Vi välkomnar förstås deltagarnas egna inspel och erfarenheter kring ämnet, så fundera gärna lite inför sammankomsten kring punkterna ovan.

Faktaruta

Tid: 13 februari kl. 9.00-11.30
(gemensam lunch efteråt)

Plats: EFL, Lund

Ytterligare information: Anna Sjöberg Petersson anna.sjoberg_peterson@efl.se eller 046-222 68 41

Anmälan: ann-mari.nilsson@efl.se

Efl