Styr- och ledningssystem – en unik internationell utblick

Johan Dergård

Förmiddagen den 27 april bjuder vi in till nätverksträff och diskussion kring ekonomistyrning i internationell praktik. Diskussionen tar utgångspunkt i en unik forskningsstudie som handlar om företags styr- och ledningssystem. Studien är den första i sitt slag som behandlar flera aspekter av styr- och ledningssystem som en helhet. Frågor som behandlas i studien är t ex strategi, strategisk planering, kortsiktig planering, budgetering och prestationsmätningssystem, belöningssystem samt kultur. Studien inkluderar resultat från 807 företag i elva länder (nio Europeiska länder samt Australien och Kanada). Delar av studien har presenterats vid en tidigare nätverksträff, men då enbart resultatet från de svenska företagen.

Vi välkomnar förstås deltagarnas egna inspel och erfarenheter kring ämnet, så fundera gärna lite inför sammankomsten kring frågorna ovan.

Johan Dergård håller i träffen.

FAKTA

TID
Torsdagen den 27 april kl. 08.30-11.00 (frukost serveras från kl 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15b, Lund

MER INFO
kontakta Per Malmberg
per.malmberg@efl.se
046-222 68 44

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl