Trender inom bolagsstyrning och styrelsearbete

Vilka är de senaste trenderna inom bolagsstyrning och styrelsearbete i Sverige, Norden och internationellt? Och hur påverkar dessa trender styrelsers arbetsformer och vilka förmågor som behövs? Möt Matts Kärreman, forskare inom Corporate Governance på Lunds universitet och programansvarig för EFL:s Styrelseprogram på denna Hot Spot.

Några av de trender som på senare tid har kunnat skönjas inom bolagsstyrning och styrelsearbete är styrelsesammansättning och kompetens, omvärldsanalys och förhållningssätt till de utmaningar som bolag möter mot bakgrund av nationella och internationella hållbarhetsmål och andra samhällsfrågor.

På denna Hot Spot kommer vi tillsammans med Matts Kärreman, forskare inom Corporate Governance på Lunds universitet och programansvarig för EFL:s Styrelseprogram, att fördjupa oss i dessa trender. Vi kommer även att diskutera vilka arbetsformer och förmågor som behövs för att möta dessa, samt hur styrelsearbetet kan utvecklas till form och innehåll.


Matts Kärreman

Matts är forskare inom Corporate Governance på Lunds universitet och sedan många år även programansvarig för EFL:s Styrelseprogram. Tillsammans med Martin Blom och Claes Svensson har Matts skrivit boken Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska.

 


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer

FAKTA

TID
23 september, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

ANMÄLAN

Efl