Vet du vad som motiverar dina medarbetare?

Vad motiverar dina medarbetare och vilka är deras drivkrafter i arbetslivet? Handlar det om pengar, makt, status eller om att ha roligt på jobbet och lära sig nya saker? På vår Hot Spot den 29 april diskuterar vi tillsammans med Stefan Sveningsson, professor i ledarskap vid Lunds universitet, vad som driver människor i arbetslivet och hur denna vetskap kan användas för att få dem att nå sin fulla potential. 

På vår Hot Spot diskuterar vi tillsammans med Stefan Sveningsson vad som motiverar och driver människor i arbetslivet

Vet du om det är pengar, makt, status eller att ha roligt på jobbet och lära sig nya saker som är drivkraften för dina medarbetare? Eller handlar det kanske om behov av gemenskap och bekräftelse eller om att markera sin särart och synliggöras?

Som organisation kan det vara viktigt, men inte alltid lätt, att förstå variationen av drivkrafter och vilka möjligheter man har att påverka dessa med hjälp av olika belöningssystem. Hur navigerar vi mot vårt mål och hittar det för oss perfekta systemet för att ge varje medarbetare förutsättningar att vara sitt bästa jag? 


Stefan Sveningsson

Stefan är professor i ledarskap på Ekonomihögskolan och sedan många år även programansvarig för EFL:s utbildning Ledarskap i organisationer.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

FAKTA

TID
29 april, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 42

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

ANMÄLAN

Efl