Vart är USA på väg? – ekonomi, politik, utbildning och innovation

USA står i många hänseenden just nu vid ett vägskäl. Hur kommer den fortsatta vägen framåt att se ut. Vilka politiska och ekonomiska trender pekar ut riktningen?, vilken roll kommer entreprenörskap och innovation att spela?, och vilka är de radikala förändringar inom det amerikanska utbildningsväsendet som står för dörren?

På EFL:s Hot Spot den 11 december gästas vi av Tom Williams, finansrådgivare från Wall Street och omvärldsanalytiker.

Tom kommer att reflektera kring de trender som vi just nu ser i USA, ekonomiskt, politiskt, innovations- och utbildningsmässigt och vilka utvecklingsmöjligheter respektive återvändsgränder som detta leder till.

Bland annat kommer HotSpot-sammankomsten att behandla:

  • Vad ligger i korten för den politiska utvecklingen för USA, och varför kommer vi snart att få se fler än två politiska partier?
  • Den amerikanska bostadsmarknadens utveckling.
  • Varför kommer entreprenörskap att accelerera? För att det måste!
  • Radikala förändringar inom USA:s utbildningssystem.
  • Marknadstrender triggade av Covid 19


Tom Williams
har mer än två decennier som rådgivare på Wall Street med anställningar hos bland annat UBS, PainWebber, Bear Sterns och Deutsche Bank. I kölvattnet av Bernie Madoff-skandalen 2010 tjänstgjorde han som särskild rådgivare till USA:s justitiedepartement och ”Secutities and Exchange ComissionStructured Products Enforcement Division”.  Vid sidan av sitt arbete i finansbranschen undervisar han på MBA-program vid Mercy College och även på forskarnivå vid Baruch College. Tom började sin karriär som kärnvapeningenjör och ”Anti Submarine Warfare” officer i US Navy, och tjänstgjorde på krigsfartyget som avlossade den första missilen som inledde ”Operation Desert Storm” 1991. Tom Williams medverkar ofta i rysk tv som finansiell expert med bevakning på Wall Street, och gör även på regelbunden basis finansiella analyser i Voice of America.

FAKTA

TID
11 december kl 14-16

PLATS
Digital träff

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

Efl