22/4: När starka företagskulturer måste samarbeta

Hur genomför man en stor och komplex industri-investering, där två starka företagskulturer måste samarbeta? På denna Hot Spot ger Seth Marthinsson sin syn på framgångsfaktorerna för detta, konkreta exempel och best pratice.