27/10:
Att bygga en organisation på värdestyrt ledarskap

Staffan Jeppsson, som har arbetat i 30 år på IKEA, varav 6 år som Ingvar Kamprads personliga assistent, förklarar på ett enkelt sätt det briljanta i Ingvar Kamprads ledarskap och företagsbygge på vår Hot Spot den 27 oktober.