28/4: Att lyckas med komplexa projekt i stora organisationer

Hur driver man komplexa projekt i stora organisationer framgångsrikt? Vilka är de kritiska faktorerna och vanligaste fallgroparna? Kristian Wahlgren, programchef på IKEA Food, och Hans Knutsson, forskare i styrning och ledning av organisationer, ger tips, verktyg och inspiration.