Leading Impact på 5 minuter

Vad är Leading Impact? Hur skiljer det sig från Executive MBA? Vad är en Impact Challenge? Vad är en Impact Coach? Vad är ett Impact Team? Vem passar att gå programmet?