”360-bild av ekonomi med fokus på företaget”

”Affärskunskap har gett mig en bättre förståelse för andra yrkesgrupper på min arbetsplats, men även nya verktyg och modeller som jag kan använda i min yrkesroll.” Det och mycket mer säger Marcin Zielinski, Senior Experience Planner på Sony Mobile Communications AB, när vi frågar honom om  Affärskunskapskursen han gick i våras.

marcin_400x400pxpx

Marcin Zielinski
Senior Experience Planner
Sony Mobile Communications AB

 

Varför valde du att gå Affärskunskap?
Det började med en rekommendation från en kollega som deltog i Affärskunskap under förra tillfället. Jag blev nyfiken, kollade EFLs hemsida och tyckte att innehållet skulle passa mig som ingenjör i botten och i min nuvarande yrkesroll.

Berätta om kursen, vad är det bästa du fått med dig?
Man får en 360-bild av ekonomi med fokus på företaget. Det är intensivt och samtidigt en kul undervisningsform med en röd tråd genom hela utbildningen. Att de flesta deltagare kommer från olika företag medför att man får lite insyn i hur andra gör, arbetar, tycker och tänker. Sist men inte minst har EFL ett gäng duktiga och inspirerande lärare som gör den här resan både kul och intressant.

Har kursen inneburit någon förändring i ditt yrkesliv?
Framförallt så har den gett mig bättre förståelse för andra yrkesgrupper på min arbetsplats, men även gett mig nya verktyg och modeller som jag kan använda i min yrkesroll. Plus att jag har fått ett bättre självförtroende när man pratar med ekonomer :-).

Vilka tycker du är de tre främsta argumenten för varför någon ska gå Affärskunskap?

  • 360-bild av företagsekonomin och närliggande områden
  • ökad förståelse för företagsekonomiska termer och teorier
  • bredda sitt professionella nätverk

 

 

AFFÄRSKUNSKAP

På EFLs kurs Affärskunskap utvecklar du din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Det ingår både mjuka och hårda delar och det sker en direkt koppling till ditt företag. Du blir van att använda det ekonomiska språket, du får bättre förståelse för ekonomiska samband, du blir stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering. Läs mer om Affärskunskap