7 snabba frågor om Leading IMPACT

På vilket sätt skiljer sig EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program från EFL:s Executive MBA? Vad är en executive coach och impact-teams? Och vad kan man som deltagare förvänta sig av Leading IMPACT-programmet? Vi ställer några snabba frågor till Stein Kleppestø, managementexpert, forskare samt lärare och utvecklingsansvarig för Leading IMPACT.

1. Hur skulle du kortfattat beskriva Leading IMPACT?

Leading IMPACT är ett program där vi flyttar fokus från utbildning till utveckling. Det gör vi genom att ta oss ifrån generella teorier och modeller (d.v.s. lösningsförslag) för att i stället ägna oss åt deltagarnas konkreta utmaningar. Likaså lägger vi fokus på hela organisationen och inte enbart deltagaren. Det är lättare att lära sig om lärprocessen är problembaserad – att lära sig saker som har omedelbar nytta. Och det är lättare att utvecklas om man gör det tillsammans med den situation man befinner sig och applicerat på de utmaningar man för tillfället står inför.

Vi ställer några snabba frågor om Leading IMPACT-programmet till Stein Kleppestø, managementexpert, forskare samt lärare och utvecklingsansvarig för Leading IMPACT.

2. På vilket sätt skiljer sig programmet från Executive MBA?

Leading IMPACT är en naturlig fortsättningen på den utveckling vi redan hade på gång på vårt Executive MBA-program. Vi har länge arbetat med problembaserad pedagogik, reflektionsstöd, skarpa projekt o.s.v. I det nya programmet tar vi ett stort steg vidare i samma anda. Det betyder som sagt ett kliv bort från utbildning till utveckling. 

3. Varje deltagare knyts till en executive coach. Hur fungerar det?

Executive coach är ett nytt inslag som bidrar till att lägga fokus på utveckling istället för utbildning. På Leading IMPACT-programmet får alla deltagare stöd av en coach som har direkt, praktisk erfarenhet av att leda utveckling och förändring. Ofta från linjebefattningar. Vi är övertygade om att en blandning av en problemägare, en erfaren praktiker och en akademiskt förankrad lärare har ett stort mervärde. På Leading IMPACT följer en Executive coach varje deltagare under hela programmets 15 månader.

4. Hur jobbar ni med impact-teams under programmet?

Impact-teams är ett annat inslag som hjälper oss att ta klivet från utbildning till utveckling. Principen är att varje deltagare har ett team i sin hemmaorganisation som fyller flera funktioner. Den viktigaste är att deltagaren har en plattform för att driva sitt verksamhetsbaserade utvecklingsprojekt. Impact-teamet kan också fungera som testbädd för funderingar deltagaren tar med sig från programmet. Teamet kan även vara ett sätt för arbetsgivaren att sprida ny kunskap.

5. Vem passar att gå programmet?

Historiskt sett har målgruppen för Executive MBA till stor del varit rollbaserad, dvs individer som har eller snart ska få en högre chefsposition. Även om dessa individer fortfarande är en del av målgruppen, så är målgruppen betydligt bredare än så. Alla medarbetare som behöver utveckla sin förmåga att skapa förändring och utveckling -IMPACT med andra ord – har nytta av programmet. Eftersom vår pedagogik bygger på att man tar med sig verksamhetskritiska utvecklingsprojekt måste man ha ledningens stöd och förtroende. 

6. Vad kan man som deltagare förvänta sig att få ut av programmet?

Som programmets namn indikerar, så handlar det om IMPACT. Programmet syftar till att öka deltagarnas förmåga till att skapa genomslag i organisationen. Vad det innebär mer konkret beror naturligtvis på den enskilda deltagarens personliga förutsättningar och den organisatoriska kontext denna befinner sig. Men visst kan man lyfta fram saker som en både djupare och bredare förståelse för hur företags och organisationer fungerar, hur de kan ledas, hur de kan utvecklas med mera. Vi har ett stort fokus på några grundläggande förmågor – analysförmåga, reflektionsförmåga, beslutsförmåga och handlingsförmåga.

7. Hur fungerar upplägget för den som redan har det tufft att få ihop tiden?

Naturligtvis är det en investering med tid och energi, men man vinner det på ett annat plan när man arbetar med skarpa projekt som har omedelbar relevans och nytta. Tack vare samspelet med IMPACT-teamet får man dessutom stöd, struktur och energi i processen. Min långa erfarenhet av tidigare program, som Executive MBA, har lärt mig att man hittar tid och energi när det man lär sig är omedelbart nyttigt och relevant, det är däremot svårare att motivera sig till att lära sig saker som man möjligtvis har nytta av någon gång i framtiden.

Läs mer om:

 

Leading Impact
  • Ett executive managementprogram
  • Tar utgångspunkt i deltagarnas verklighet och strategiska utmaningar
  • 15 månader med strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande
  • Förfinat utifrån vårt Executive MBA, som getts i partnerskap med Lunds universitet under 20 år

Nästa programstart: 7 oktober.
Läs mer på: www.leadingimpact.se

Vill du veta mer om Leading Impact?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!